Informacija:

Saniranje i sušenje objekata oštećenih vodom pod pritiskom

Svojstva:

Elastificirana injekciona masa za suve i mokre podloge, bez rastvarača, trajno meko-elastična, otporna na vremenske uticaje i UV zračenje, toplotno postojana kod temperatura od 100°C. Poseduje sposobnost isterivanja i vezivanja dela vode iz svog okruženja. Materijal je u osnovi mineralnog porekla. Kao gel je vodonepropusan, poseduje veliku otpornost na difuziju, nije korozivan. Niske temperature ga ne oštećuju i bitumenske podloge ga ne ometaju u funkciji.

Zaptivanje:

Sanacija se ostvaruje tako što se oštećeni deo objekta izbuši i ubrizga pod visokim pritiskom odgovarajuća količina injekcionog gela u zonu iz koje je voda pod pritiskom ulazila u objekat. Time se postiže da iz napadnute zone voda biva trajno odstranjena, a umesto nje ostaje gel. Tipična primena je za sanacije nepristupačnih delova ukopanih objekata.

Postupak:

Cilj se ostvaruje tako što se teži da se sakupljena voda koja oštećuje objekat istisne iz zone, odstrani i da se umesto nje ugrađeni gel suprostavi preostalim uticajima podzemne vode pod pritiskom. Gel ostaje uvek u tom stanju, blokira prolaz vodi, što rezultira uspešnom eliminisanju vode iz oštećenih zona, a samim tim i do uspešne sanacije. U kontaktu sa vodom povećava zapreminu, kao i obrnuto, a pri izmeni tih ciklusa ne pokazuje zamor ili oštećenja. Otporan je na mraz i na slanu vodu.
Materijal i postupak su patentno zaštićeni.